Theoloogniet
Ideeën hebben consequenties
Christ.ReconstructieAuteursTheonomiePresuppositieVerbondEschatologie
Bedelingenleer
Kerk en Israël
Pre-iterisme
Openbaring
Daniël 9:24-27
Mattheüs 24


Kerk en Israël

Hoe zit het dan met Israël?

Een natie als elke andere?

Ondanks het oordeel over Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar AD 70, was de verwerping van Israel niet totaal! Zoals Paulus in Romeinen 11 zegt: ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen?

Hun ‘afvalligheid ’leidde tot de redding van de heidenen: Dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden.

Hun reddding zal op een dag leiden to het herstel van ethnisch Israël en het herstel van Israël, zal tot een ongekende opwekking leiden onder de heidenen: hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd. EN Als God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood? v. 15
Doch wanneer zal dat dan gebeuren? Tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden! v.25 en zij zullen zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”’ Matt 23:39

Voor een beknopte en heldere uitleg zie vooral ook Jan Willen van der Hoeven’s Het New Testament als basis voor het herstel van Israel [1]

Voor de positie van Gary North, zie zijn Unconditional Surrender, God’s program for victory (ICE, 1981) p. 340-341

De vraag “Heeft Israël een toekomst”, wordt mbv zijn verbondsmodel ook positief beantwoord door Ray Sutton in zijn nieuwsbrief Covenant Renewal .

Ook al is Israël ontrouw, God blijft trouw aan Zijn verbond: De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan. V. 29

De vraag die velen echter reeds jaren bezighoudt, is de vraag of de oprichting van de staat Israël in 1948 de vervulling is van een Bijbelse profetie. Hal Lindsey en velen met hen meende dat dit het geval is op basis van Jezus les over de vijgeboom[2] in zijn rede op de Olijberg. Doch zie hierover Mattheüs 24.

Dit blijkt minder eenvoudig dan dikwijls gedacht. Daarbij is de wens meestal de vader van de gedachte, getuige ook C. Blenk in Zicht op Israël

De bijbelse belofte van herstel van Israël als een volk, is niet noodzakelijk hetlzefde als een staat. En zelfs als dat zo zou zijn, betekent dat volgens David Chilton[3] nog niet dat de mensen van het genetische Israël in het Koninkrijk van God, een aparte status als natie zullen hebben. Wij allen behoren tot de Boom des Levens van het Verbond:

Jesaja 19:24 Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. 25 Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, werk van mijn handen, en Israël, mijn bezit.’

Dat Israël niet alleen de verenigde naties verdeelt, maar ook christenen, moge blijken uit de ‘discussie’ tussen met name Dave Hunt, Hal Lindsey, Tommy Ice en de Reconstructionists, Gary North, Gary DeMar,  Steve Schlissel, Dave Hunt en Ken Gentry.

In zijn boek Beyond Seduction, waarschuwde de dispensationalist Dave Hunt voor het aan utopia grenzende optimisme van een groep auteurs van Dominion Press, in een advertentie over de Biblical Blueprint Series,. Dit en andere uitlatingen van Dave Hunt, waren aanleidng voor Gary North om in 1988 het boek The Reduction of Chrisianity, Dave Hunt’s Theology of Cultural Surrender van Gary DeMar en Peter  Leithart te publiceren.  Op de beschuldiging dat dit optimisme erg veel lijkt op dat van de New age, verwijzen deze auteurs naar het boek van Roderick Campbell Israel and the New Covenant uit 1954 (met een voorwoord van O.T. Allis[4]) waarin hoofdstuk 12 de titel “The New Age” heeft. Met de volgende passage:

The following are a few significant phrases or titles which are based upon references in the New Testament to this most revolu- tionary of all transformations. In each of them the context from which they are derived demands that they be understood as ap- plicable either  to the transition from the Old to the New Cove- nant age, or to the consequent transformation which is being or will be effected in this present age:

(1) The Restoration of  All Things (Mat. 17:11).
(2) The Regeneration (Mat.  19:28).
(3) Times of Refreshing (Acts  3:19).
(4) The Times of the Restitution of All Things (Acts  3:21).
(5) The Time of Reformation (Heb. 9:10).
(6) New Heavens and a New Earth (Rev.  21:1).
(7) All Things New (Rev.  21:5).

The present humanistic New Age advocates have taken these biblical concepts and have secularized them. On the other hand, much of the church has denied these rich biblical truths and has instead taught a doctrine that denies the people of God any earthly victory through the preaching of the gospel and the indwelling and transforming work of the Holy Spirit.

Gary DeMar publiceerde in datzelfde jaar, september 1988, ook nog The Debate over Christian Reconstruction, waarin Appendix B terugkomt op de vraag Welke plaats Israël heeft in Historisch Postmillenialisme. Bij de positieve beantwoording hiervan verwijst hij vooral ook naar J.A. De Jong’s As the Waters cover the sea: Millennial Expectations (Kampen, 1970) en Iain Murray’s The Puritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy (London, Banner of Trust, 1971).
In Christian Reconstruction, What it is and what it isn’t (ICE,1991)
[5] gaat Gary DeMar in hoofdstuk 10 nog eens uitvoeriger in op dezelfde vraag.  

In Appendix C, pakt  Steve Schlissel de handschoen op van degenen, met name Hal Lindsey die beweerde dat Reconstrutionism anti-semitisch is, in zijn ook in Nederlands bij Nova Pres (!) vertaalde boek The Road to Holocaust, Ney York, Bantam Books, Juni 1988.[6]

Deze appendix werd al gauw uitgewerkt tot een zelfstandige publicatie van DeMAr en Leithart: The Legacy of Hatred continues, A Response to Hal Lindsey's "The Road to Holocaust", 1989 [7].
Een jaar later zou Steve Schlissel, zelf een Jood en pastor van de Messiah’s Christian Reformed Church in Brooklyn, NY,  hier een volledig boek over geschreven: Hal Lindsey & the Restoration of the Jews, Still Water Revival Books, 1990 dat in feite tevens een reprint is van The Restoration of the Jews: The History, Principles and Bearings of the Question van David Brown,  Edinburgh, 1861. Dr. David Brown (van Jamieson, Faussett & Brown fame) wrote of his conviction thta the Jews would one day again posses the Land of Israël. But he labored carefully to emphasize the point that whatever occupation of the land they may enjoy outside of Christ, that would not be the fulfillment of the promised restoration.  
Schlissel citeert met instemming wat David Brown zegt nav Romeinen 11:26-29 “at this present time (the period of rejection) there is a remnant according to the election of grace and next the people at large – the bulk and body of the nation – as contradisguinshed from the elect remnant, shall yet be brought in.” En zegt vervolgens: Lindsay’s claim that Christian Reconstruction employs a “system of prophetic interpretation that historically furnished that philosophical basis for anit-Semitism”, woud more accurately read, that CR employs the “system of prophetic interpretation that historically furnished the biblical basis for the most glorious future imaginable for the Jews!”[1] http://www.israelmybeloved.com/channel/history_prophecy/article/82

[2] Zie hierover Gary DeMar’s Last Days Madness, Appendix 3: Fruitless trees and the Nation os Israel

[3] Paradise Restored, 1985.  p. 130

[4] O.T. allis was for seven years Professor  in the Old Testament Department of Westminster Theological Seminary, Philadelphia,  Pennsylvania. Why was Dr. Allis chosen to write the Foreword? His book Prophey and the Church was an incisive critique of dispensational premillennialism, the eschatological position presently advocated by Dave Hunt, Hal Lindsey, David Wilkerson,  et al. Roderick Campbell’s work was a positive presentation of the kingdom. Allis wrote Prophecy in the Church in 1945

[5] http://freebooks.commentary.net/freebooks/sidefrm2.htm

Christ.ReconstructieAuteursTheonomiePresuppositieVerbondEschatologie